De 21e eeuwse vaardigheden

7 juli 2022 | christine
Om tegenwoordig goed te kunnen functioneren in de samenleving is het van belang dat je, naast het traditionele onderwijs, meer vaardigheden goed beheerst. Dit worden de ‘21e-eeuwse vaardigheden’ genoemd. In dit blog leggen we je uit waar deze uit bestaan en waarom het zo belangrijk is om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

In dit blog komen de volgende punten aanbod: 

Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd welke rol HCS binnen jullie school kan vervullen?
Neem dan
contact op met één van onze consultants. Zij helpen je graag verder! 

Vraag nu een vrijblijvende presentatie aan!

 

 

Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden?

De 21e-eeuwse vaardigheden bestaat uit competenties die nodig zijn om leerlingen met succes te laten participeren in de toekomstige samenleving. Dit bestaat uit elf competenties die hiernaast in het model zijn weergegeven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Ook het omgaan met robots als Bee Bot, IntelinoDash & Dot, Qobo en Cubetoo zijn voorbeelden van 21e-eeuwse vaardigheden.

Een term die vaak wordt gebruikt wordt is ‘digitale geletterdheid’. Dit is dan geen 21e-eeuwse vaardigheid maar het duidt op de combinatie van bovengenoemde vaardigheden. Lees hier meer over in dit blog.

 

21e eeuwse vaardigheden uitleg

 

Communiceren

Communicatie is in de 21e eeuw belangrijker dan ooit. Of dit nu om fysieke- of digitale communicatie gaat, je kan er niet meer omheen. Daarnaast is essentieel bij persoonsvorming en de ontplooiing van burgerschap.

De sleutel tot succesvol communiceren bestaat uit een paar punten:

 • Boodschappen goed kunnen overbrengen en begrijpen
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties- en personen
 • Bij elk moment een passend communicatiemiddel kunnen hanteren
 • Inzicht hebben in de mogelijkheden die technologie en ICT biedt om zo effectief mogelijk te communiceren

Creatief denken en handelen

Velen denken dat maar een enkel van ons goed is in ‘creatief denken en handelen’, iedereen is namelijk in staat om op een creatieve manier met vraagstukken bezig te gaan. Deze competentie betekent het vermogen hebben om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor actuele vraagstukken te vinden. Denk hierbij aan:

 • Buiten de lijntjes denken
 • Het kennen en hanteren van verschillende creatieve technieken
 • (Nieuwe) samenhangen kunnen zien
 • Risico’s durven nemen
 • Fouten positief benaderen en dit zien als een leermogelijkheid
 • Een ondernemende en onderzoekende houding hanterenKritisch denken

Kritisch denken als 21e eeuwse vaardigheid is een competentie waarbij het erom gaat dat je zelf tot weloverwogen en goed beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen komt. Denkvaardigheid is hier noodzakelijk, maar ook verschillende houdingsaspecten, reflectie en organiserend vermogen. 

Maar waarom is denkvaardigheid noodzakelijk? Hiermee kun je namelijk informatie doorzien en daar de waarde goed van inschatten, onjuistheden waarnemen en een visie of mening goed weten te inspecteren. Iemand die kritisch denkt onderzoekt goed zijn eigen denkproces en beslist op basis daarvan zijn opvatting en beslissing. 
Probleemoplossend denken en handelen

Als je probleemoplossend denkt en handelt betekent dit dat je het vermogen hebt om problemen te herkennen en je een passende oplossing hierbij bedenkt. Bij deze competentie is het belangrijker om het probleem op te lossen dan het vinden van het probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Problemen herkennen, analyseren en te evalueren
 • Verschillende strategieën kennen en deze toepassen om met problemen om te gaan
 • Oplossingsstrategieën analyseren en selecteren
 • Patronen creëren en goede beargumenteerde beslissingen nemen

 

Samenwerken

Samenwerken is ook een zeer belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Je komt het overal tegen; op school maar ook in het werkleven. Hierbij is het belangrijk dat je in staat bent om gezamenlijk een doel te realiseren en elkaar hierin kunt aanvullen en ondersteunen. Deze competentie bestaat uit:

 • Respect hebben voor elkaar en accepteren dat iedereen verschillend is
 • Diverse rollen bij jezelf en anderen herkennen
 • Openstaan voor andere ideeën en hier positief mee omgaan
 • Goed kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen
 • Kunnen functioneren in ongelijksoortige groepen
 • Communicatie waarmee een doel bereikt wordt 

Door samen te werken en zo te reflecteren op eigen- en andermans bijdragen, wordt het maatschappelijk begrip vergroot en komt ook de persoonlijke groei ten goede.Sociale- en culturele vaardigheden

Bij deze competentie gaat het om het goed kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden. Het is namelijk van belang om hier kennis van te hebben om een goede samenleving te waarborgen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om:

 • Kennis hebben over verschillende culturen en verschillen
 • Inlevingsvermogen en belangstelling tonen 
 • Je eigen gevoelens en bedenkingen uit kunnen spreken en ze te reflecteren
 • Positief kunnen communiceren in verschillende culturele situaties
 • Het herkennen van verschillende gedragscodes
 • Begrip en respecten hebben voor hoe anderen zich uiten en gedragenZelfregulering

Tegenwoordig worden steeds meer mensen aangesproken als individu en zijn ze genoodzaakt te reageren op veel veranderingen die zich voordoen. Het is daarom erg belangrijk dat je goed zelfstandig kan handelen en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. 

Bij deze competentie gaat het erom dat je zelf keuzes kunt maken, het hef in eigen handen kunt nemen en niet zomaar met de rest meeloopt. Om dit te kunnen moet je goed inzicht hebben in je doelen, drijfveren en capaciteiten. Door hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, al op de basisschool, zijn kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst.

 

Digitale vaardigheden

Deze competentie wordt ook wel ‘Digitale Geletterdheid’ genoemd. Denk hierbij aan het beheersen van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. In dit blog gaan we hier nog verder op in. ICT-basisvaardigheden

Dit zijn de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te begrijpen hoe netwerken, computers en technologieën werken en dat je begrijpt hoe je ermee moet omgaan.

 

Mediawijsheid

De Raad van Cultuur en Wijsheid beschrijft deze competentie als volgt: “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.”

 

Informatievaardigheden

Dit zijn vaardigheden zoals het formuleren en analyseren van verschillende informatie uit (digitale) bronnen en kritisch en consequent kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van de gevonden informatie. Het is hierbij erg belangrijk om de informatie te controleren op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en dit uiteindelijk te evalueren. 

 

Computational thinking

Bij deze competentie gaat het erom dat je procesmatig computer technische problemen kunt formuleren en oplossen met behulp van verschillende ICT-technieken- en gereedschappen.

 

21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs 

 

Door digitalisering zullen de banen veranderen en zijn digitale vaardigheden van de leerlingen steeds wenselijker. Mensenwerk wordt vaker uitbesteed aan machines waardoor computers en ICT meer worden gebruikt. Het is daarom belangrijk om de jeugd van nú in het onderwijs klaar te stomen voor de toekomst. Genoeg redenen dus om massaal creatief aan de slag te gaan met apps, robots en digitale tools!

HCS biedt verschillende tools en softwares aan die het een stuk gemakkelijker voor de leerlingen maakt om de digitale vaardigheden te beheersen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze specialisten!

 

Vraag het een specialist

 

Wat kan HCS voor jou betekenen?

Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd welke rol HCS binnen jullie school kan vervullen, neem dan contact op met één van onze consultants. Zij helpen je verder!

  Vraag nu een vrijblijvende presentatie aan!

We helpen je graag! Bel ons voor een afspraak 074-2553131 of stuur een mail naar demo@hcs.nl